2018 JGK (Jandarma Genel Komutanlığı) Bilişim Personeli Alım İlanı

03.09.2018
2018 JGK (Jandarma Genel Komutanlığı) Bilişim Personeli Alım İlanı

Jandarma Genel Komutanlığı yayınlamış olduğu ilanda belirli nitelik ve özelliklere sahip erkek/kadın olmak üzere 11 adet bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı.

2018 Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Olma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü olan) 07 Eylül 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12‟nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 53‟üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu almak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.
Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.
Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2018 JGK Bilişim Personeli Alımına Nasıl Başvuru Yapılır ?
Adaylar ön başvurularını internet ortamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapacaklardır. Başvurular 15 Ağustos 2018 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2018 tarihinde saat 17:00 da sona erecektir. Adayların başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu okumaları büyük önem taşımaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page