İlahiyat nedir, İlahiyat ne demek?

18.07.2018
İlahiyat nedir, İlahiyat ne demek?

İlahiyat nedir, İlahiyat ne demek? İlahiyat’ın manası, İlahiyat’ın anlamı
1-Dini içerikli ilim alanı ve bu alan üstüne eğitim veren okul. Örn: Ahmet ağabeyim Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.
2-Birebir kelime anlamı İlaha, Allah’a dair olan şeklindedir.
Sözcük, Alh kökünden gelir. İlah, tanrıyı, dişil eki alan ilahe ise kadın tanrıyı, yan, tanrıçayı ifade eder. İslamiyet öncesi çöl ahalisinde birçok tanrı ve tanrıça vardı. Bu tanrıçaların genel adı ilahe ile ifade edilirdi.
Allah, ilah, ilahiyat, ilahe, ilahi gibi sözcükler bu köktendir.
Sözcüğün kökeni, Arapça’nın ataları olan İbranice ve Aramice’ye kadar uzanır. Aramice Elah, İbranice Eloah, tanrıyı, yaradanı tanımlayan sözcüklerdir. (Âlim Sözlük)

You cannot copy content of this page