İcazet nedir, İcazet ne demek?

11.07.2018
İcazet nedir, İcazet ne demek?

İcazet nedir, İcazet ne demek? İcazet’in manası, İcazet’in anlamı
1-Onaylama, izin.
2-Diploma vererek hak ediş.
Arapça cv(w)z kökünden gelir.
Cevaz sözcüğü de bu kökendendir. Ayrıca ebru, hat gibi el sanatlarında üstadın, bu işi usta yapabileceğine inandığı talebelerine verdiği izine icazetname denir. Bu izin belgeyle olabileceği gibi sözle de olabilir.

You cannot copy content of this page