Hıyar Hakkı nedir, Hıyar Hakkı ne demek?

09.07.2018
Hıyar Hakkı nedir, Hıyar Hakkı ne demek?

Hıyar Hakkı nedir, Hıyar Hakkı ne demek? Hıyar Hakkı’nın manası, Hıyar Hakkı’nın anlamı
Bir durumu seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlüğe hıyar hakkı ya da hakk-ı hıyar denir.
Sözcük, Arapça hyr kökünden gelir.
Örn: Enternasyonel bir anlaşma sebebiyle, uyrukluk seçme hakkı gibi.
(Âlim Sözlük)

You cannot copy content of this page