Cebir nedir, Cebir ne demek?

08.07.2018
Cebir nedir, Cebir ne demek?

Cebir nedir, Cebir ne demek? Cebir’in manası, Cebir’in anlamı
1-Zor kullanma.
2-Matematik ilminin eski adı.
Sözcük, Arapça cbr kökünden gelir. Özgün anlamı kaynaştırma, bir araya getirme olup her iki maddedeki manaları da bu anlamdan türemiştir. İlk madde bir araya getirmek için uğraşma manasıyla zor kullanma; ikinci madde ise yine bir araya getirme anlamıyla toplama anlamını kazanmıştır. Batı dünyası da cebir ilmini Araplar üzerinden geliştirdiğinden aynı ismi kendilerine algebra, algebre şeklinde uyarlamışlardır. Baştaki –al takısı da Arapça’daki –el takısından alıntıdır. (Âlim Sözlük)
Ayrıca Nişanyan Sözlük’te Matematikteki anlamının “kırık kemiği bütünleme” anlamından türetilmiş olduğu, 9. yy Arap matematikçisi İbn Mūsā al-Xwarizmī’nin Kitābu’l-cabr wa’l-muḳābala adlı eserinden alındığı, Arapça kökün iki anlam grubu arasındaki ilişkinin açık olmadığı ifade edilmiştir.

You cannot copy content of this page