Tadgün nedir, Tadgün ne demek?

07.07.2018
Tadgün nedir, Tadgün ne demek?

Tadgün nedir, Tadgün ne demek? Tadgün’ün manası, Tadgün’ün anlamı
Nehir.
Divani Lügati’t-Türk’te geçen bir sözcüktür. Özgün hali tadgūn’dur.

You cannot copy content of this page