Nāg yılı nedir, Nāg yılı ne demek?

07.07.2018
Nāg yılı nedir, Nāg yılı ne demek?

Nāg yılı nedir, Nāg yılı ne demek? Nāg yılı’nın manası, Nāg yılı’nın anlamı
Türk takviminin on iki yılında biridir. Prof Dr. Fuat Bozkurt hocanın hazırladığı Divan-ı Lügati’t-Türk’te Kaşgarlı Mahmud şöyle der: Bu kitabu yazdığımız altmışdokuz (h. 469) yılı nāg yılı’dır.

You cannot copy content of this page