Taabbüt nedir, Taabbüt ne demek?

04.07.2018
Taabbüt nedir, Taabbüt ne demek?

Taabbüt nedir, Taabbüt ne demek? Taabbüt’ün manası, Taabbüt’ün anlamı
Tapınma, kulluk etme.
Sözcük, Arapça ‘bd/abd kökünden gelir. İbadet, abd(ullah), mabud, mabet sözcükleri de aynı kökten gelir. Özgün hali taabbüd’dür.

You cannot copy content of this page