-Sa nedir, -Sa ne demek?

04.07.2018
-Sa nedir, -Sa ne demek?

-Sa nedir, -Sa ne demek? -Sa’nın manası, -Sa’nın anlamı
Keşke.
Örn: Ol ewke barsa: Keşke o, eve gitse.
Sözcük, Türkçe kökenlidir. Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t-Türk’ünde geçen bir tanımdır.

You cannot copy content of this page