Çalmak nedir, Çalmak ne demek?

04.07.2018
Çalmak nedir, Çalmak ne demek?

Çalmak nedir, Çalmak ne demek? Çalmak manası, Çalmak anlamı
1-Hırsızlık eylemi.
2-Yoğurt yapma amacıyla sütü mayalamak.
3-Müzik sesi çıkarma.
Örn: Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk
Gece trenlerine binme kaybolursun,
Sokaklarda mızıka çalma çocuk, vurulursun. (Mızıkacı Çocuk şiirinden-Attila İlhan)
4-Kapıyı vurmak.
Örn: Çığlık çığlığa uyanacaksın
Sabah kapını çalacaklar
5-Benzemek. Örn: Maviye çalan renkli gözleri vardı.
Sözcük, Türkçe kökenlidir. Özünde mücadele etmek anlamında olan -çal fiilinden türetilmiştir. Vuruşmak anlamındadır.

You cannot copy content of this page