Şa nedir, Şa ne demek?

03.07.2018
Şa nedir, Şa ne demek?

Şa nedir, Şa ne demek? Şa manası, Şa anlamı
Fuat Bozkurt’un hazırladığı Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t-Türk’ünde şöyle tanımlanmaktadır: Balıkçıla benzeyen alacalı bir kuş. Bu kuşa erdemsiz şa, yani erdemden yoksun kuş da deniz, çünkü sürekli yere yakın uçmaktadır.

You cannot copy content of this page