İcap nedir, İcap ne demek?

02.07.2018
İcap nedir, İcap ne demek?

İcap nedir, İcap ne demek? İcap manası, İcap anlamı
1-Ödev.
2-Mantık alanında olumlama manasında da kullanılıyor. (TDK Sözlüğü)
3-Hastanelerde gece nöbeti olan çalışanların nöbetçi olma durumuna icapçı denir.
Arapça v(w)cb kökünden türeyen icap gibi mucip, vecibe sözcükleri de aynı köktendir.

You cannot copy content of this page