Kaymak nedir, Kaymak ne demek?

29.06.2018
Kaymak nedir, Kaymak ne demek?

Kaymak nedir, Kaymak ne demek? Kaymak’ın manası, Kaymak’ın anlamı
1-Sütten elde edilen bir yiyecek tür. Örn: Balsız, kaymaksız kahvaltı yapmıyor.
2-Ayakların ani şekilde dönmesi. Örn: Zemin ıslak olduğundan aniden kayıverdi.
3-Mecazen birini bulunduğu yerden veya makamdan uzaklaştırmak. Örn: Adamın partide ayağını kaldırdılar.
Sözcük, Türkçe kay-mak kökünden türemiştir.

You cannot copy content of this page