Adam nedir, Adam ne demek?

29.06.2018
Adam nedir, Adam ne demek?

Adam nedir, Adam ne demek? Adam’ın manası, Adam’ın anlamı
1-İnsan.
2-Erkek
3-Yokluk
Sözcük, Arapça adm kökünden türer. Semavi dinlerde tüm insanların atası olarak inanılan Adem peygamberin adı bu dinlerin tümünde bu kökten gelmiştir.
Adem, adam şeklinde ifade edilir. Bu dillerin hepsine İbranice’den geçmiştir. İbranice adama, insanın topraktan yaratılması anlamında toprak anlamına gelir.
Sözcüğün şapkalı hali Arapça’da insan, erkek anlamına gelirken, şapkasız yazılışındaki manası yokluk anlamına gelir. (Örn: Adem-i merkeziyetçilik (Yerinden, merkezsiz yönetim-Âlim Sözlük)

You cannot copy content of this page