Adak nedir, Adak ne demek?

28.06.2018
Adak nedir, Adak ne demek?

Adak nedir, Adak ne demek? Adak anlamı
Allah’tan bir isteğin, bir dileğin  gerçekleşmesi neticesinde Allah’a verilen vaat, söz.
Bu vaat genellikle canlı hayvan kurban edilmek üzere verilir.
Adamak: 1- Feda etmek, vakfetmek, bağışlamak, canını yoluna koymak.
2- Adak vaadinde bulunma eylemine denir. (Fiil)
Adaklı: Adak vaat etmiş kimse. Henüz dileği yerine gelmemiş, adağı olan kimse.
(Sıfat)
Sözcük, Türkçe ad kökünden türemiş olup ad vermek, söz vermek anlamındadır.
(İsim)

You cannot copy content of this page