Bais nedir, Bais ne demek?

27.06.2018
Bais nedir, Bais ne demek?

Bais nedir, Bais ne demek? Bais’in manası, Bais’in anlamı
Gönderen.
Sözcük, Arapça b’s kökünden gelir. Türkçe’de 19. yy’da ve 20: yy’ın üçüncü çeyreğinin sonlarına kadar sık kullanılan mebus sözcüğü de bu kökten gelmekte olup gönderilen (halk tarafından meclise gönderilen anlamında) anlamına gelir.
Osmanlı döneminde meclisin adı Mebusan Meclisi olarak geçer. (Âlim Sözlük)

You cannot copy content of this page