Car nedir, Car ne demek?

26.06.2018

Car nedir, Car ne demek? Car’ın manası, Car’ın anlamı
1-Yüksek sesle çağırma. Örn: Car car bağırıyordu kadın.
2-Siyah kadın çarşafı.
Örn: Oğlan çarladı (Bebek ağladı) (Kaşgarlı Mahmud, Divan-i Lugati’t-Türk)
Sözcük, Türkçe kökenlidir.

You cannot copy content of this page