Canip nedir, Canip ne demek?

26.06.2018
Canip nedir, Canip ne demek?

Canip nedir, Canip ne demek? Canip’in manası, Canip’in anlamı
1-Yön, taraf.
2-Erkek adı.
Sözcük, Arapça cnb kökünden gelir. Özgün hali canib’tir. Sondaki b harfinin Türkçe’de sertleşmesi kuralı olduğundan canip halini almıştır. Sözcüğün tanımı yüzün çevrildiği yön taraf anlamına gelir, aynı kökten gelen cenup sözcüğü de eski dilde güney demektir.
Ayrıca yüz çevirme, yüz çeviren tanımı anlam genişlemesine uğrayan sözcük dinden, İslam’dan yüz çeviren anlamları kazanarak cünüp, cenabet, ecnebi gibi gayr-ı Müslimleri ifade eden manalara bürünmüştür. (Âlim Sözlük)

You cannot copy content of this page