Öğrenci nedir, Öğrenci ne demek?

23.06.2018
Öğrenci nedir, Öğrenci ne demek?

Öğrenci nedir, Öğrenci ne demek? Öğrenci’nin manası, Öğrenci’nin anlamı
1-Bilgiyi hafızasına kaydeden kişi.
2-Okul okuyan şahıs, talebe.
Sözcük Türkçe kökenlidir. Hatta Türkçe’nin eklemeli dil oluşuna örnek olarak verilebilecek bir kelimedir. Öğe’den öğ, -ren emir kipinden yapım ekine dönüşerek öğ-ren, öğrenme eylemini gerçekleştirmekle mükellef kişi anlamına bürüyen ci, cı ekiyle öğrenci.
Ayrıca sözcüğün eş değeri anlamında talebe sözcüğü de sık kullanılır. Ancak son dönemlerden öğrenci daha çık tercih edilmektedir. Öğrenci, öğrenmeye aday, öğrenmeyle muhatap anlamındayken Arapça talebe, talip olan anlamındadır.

You cannot copy content of this page