Bahadır nedir, Bahadır ne demek?

22.06.2018
Bahadır nedir, Bahadır ne demek?

Bahadır nedir, Bahadır ne demek? Bahadır’ın manası, Bahadır’ın anlamı
1-Savaşlarda kahramanlık gösteren savaşçı, yiğit, alp.
2-Erkek adı.
Altay dillerinde “yiğit, kahraman, cengâver” anlamında kullanılan bir isim ve unvan.
Moğolca’da bagatur veya ba’atur; Farsça ve Urdu dilinde bahâdır; Çağatay, Kırgız, Kazak ve Başkırt lehçelerinde batur, batır, matur; Çuvaşça’da pattar, Uygurca’da patır şeklinde geçmektedir. Kalmuklar kelimeyi bâtr biçiminde telaffuz ederler. Macarca’da bator (XI. yüzyıl) olarak görülen bu kelime Anadolu Türkçesi’nde “yiğit” mânasında bahadır şeklinde kullanılmaktadır. (TDV İslam Ansiklopedisi)

You cannot copy content of this page