Aciz nedir, Aciz ne demek?

22.06.2018
Aciz nedir, Aciz ne demek?

Aciz nedir, Aciz ne demek? Aciz’in manası, Aciz’in anlamı

1-Düşkün durumda olan güçsüz, gücü yetmeyen kişi.

2- Zavallı, biçâre, beceriksiz.

3- Fakir ve himayesiz kimse.

4- Borcun zamanında ödenmemesi.

Aciz vesikası: haciz yolu ile dahi borcun kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda alacaklıya verilen belge, aciz belgesi.

Âciz bırakmak: Herhangi bir kişiyi bir şey yapamaz hale getirmek, içinden çıkılamaz şekilde zor duruma sokmak.

Aciz kalmak: Bir işin içinden çıkamamak.

Aciz olmak: Gücü yetmemek.

Acizâne: Beceriksizce, Beceriksizcesine; Alçak gönüllülük. (Arapça-Farsça- Zarf)

Sözcük, Arapça ‘cz/acz kökünden gelir. Aceze sözcüğü de bu kökten olup çoğul anlamdadır. Osmanlı’da bu adla kurulan (Darü’l-aceze), yaşlılara bakmakla mükellef kurum vardı.

You cannot copy content of this page