Sadaret nedir, Sadaret ne demek?

20.06.2018
Sadaret nedir, Sadaret ne demek?

Sadaret nedir, Sadaret ne demek? Sadaret’in manası, Sadaret’in anlamı
Öne çıkma, önde gelme durumu.
Arapça sdr kökünden gelir. Mâverâünnehir Bölgesi’nde Hanefî mezhebinin ileri gelen şahıslarına sadr denir. Osmanlı’da bugünkü Başbakan’a denk gelen makam olan sadrazamlık da bu kökten gelir.
Ayrıca Türkçe dil bilgisinde çok kullanılan mast(d)ar, felsefede sık zikredilen sudur da (taşarak öne çıkma) bu köktendir.

You cannot copy content of this page