Hacegan nedir, Hacegan ne demek?

19.06.2018
Hacegan nedir, Hacegan ne demek?

Hacegan nedir, Hacegan ne demek? Hacegan’ın manası, Hacegan’ın anlamı
1-Hocalar anlamına gelen kelime Farsça kökenlidir. Özgün yazılışı hâcegân’dır.
2-Hatm-i hacegan: Nakşi tarikatının genel adabına verilen tanım. (Ferit Develioğlu-Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat-Aydın Kitabevi-1997)

You cannot copy content of this page