Can nedir, Can ne demek?

19.06.2018
Can nedir, Can ne demek?

Can nedir, Can ne demek? Can’ın manası, Can’ın anlamı

1-Yaşam, hayat.
2-Erkek adı.
Sözcük, Farsça kökenli olmasına karşın Türkçe’de daha sık kullanılmaktadır. Özellikle erkek ismi olarak kullanılan sözcük, 80’li yıllardan sonra çift isimli erkek adlarında bir anlamda ek isim olarak sık tercih edilmiştir. Bilhassa geleneksel isimlerin yanına eklenmiştir. (Örn: Bekir Can, Kadir Can, Mülayim Can gibi)
Ayrıca Türkçe’de bu sözcüğün geçtiği onlarca deyim türetilmiştir. Cancağzım, can ciğer, önce can sonra canan, can evinden vurulmak, cana yakın, canla başla, can yoldaşı, can pazarı, can evi bunlardan bazılarıdır. (Âlim Sözlük)

You cannot copy content of this page