Acemi nedir, Acemi ne demek?

19.06.2018
Acemi nedir, Acemi ne demek?
  1. Acemi nedir, Acemi ne demek? Acemi’nin manası, Acemi’nin anlamı

1-Arap olmayan, İranlı

2-Bir işi bilmeyen, tecrübesiz, yeni, toy.

Acemice: Tecrübesizce.

Acemileşmek: Bildiği halde, tecrübesi olduğu halde bocalayarak, farkında olmadan tecrübesizlik sergilemek.

Acemilik: Tecrübesizce davranış, toyluk.

(Arapça – Farsça):

Acemi çaylak: Şaka yollu beceriksizliğe atfedilen tabir.

Acemi oğlan: Yeniçeri ocağında yetiştirilmek üzere alınan çocuklara ve gençlere verilen ad.

Sözcük, Arapça ‘cm/acm kökünden gelir. Birinci maddedeki yazılışı a’cemi, ikinci maddedeki yazılışı ise acemî.

You cannot copy content of this page