İbre nedir, İbre ne demek?

14.06.2018
İbre nedir, İbre ne demek?

İbre nedir, İbre ne demek? İbre’nin manası, İbre’nin anlamı
1-Saat, tartı, terazi gibi ölçüm cihazlarının ağırlık, zaman gibi birimleri gösteren aparatı.
2-Bazı ağaçların yaprağı (Çam gibi)
Arapça ‘br kökünden gelen sözcüğün özgün hali i’bara(t)’tır.
İbre: iğne, saatin ve kıblenümānın yelkovanı, demir kalem, mil. (Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876)

You cannot copy content of this page