Sada nedir, Sada ne demek?

13.06.2018
Sada nedir, Sada ne demek?

Sada nedir, Sada ne demek? Sada’nın manası, Sada’nın anlamı
Sesin yankılanması.
Sözcük Arapça kökenlidir. Türkçe’de asırlarca sada şeklinde kullanılan kelime, 20. Yy’ın ortalarından itibaren seda şekline dönüşmüştür.
Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal,
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş…(16. Yüzyılda yaşamış Divan Edebiyatı şairi Baki)

You cannot copy content of this page