Ocak nedir, Ocak ne demek?

12.06.2018
Ocak nedir, Ocak ne demek?

Ocak nedir, Ocak ne demek? Ocak manası, Ocak anlamı
1-Yemek pişirilen ateş. Örn: Ocakta yemeğim var.
2-Ev, hane. Örn: Ocağıma ateşler düşürdü.
3-Senenin ilk ayı.
4-Memleket, kök.
Örn: On yıl var ayrıyım Kınadağı’ndan
Baba ocağından yar kucağından
Bir çiçek dermeden sevgi bağından
Huduttan hududa atılmışım ben”
  Han Duvarları-Faruk Nafiz Çamlıbel
5-Asker yetiştirilen kurum, yer. Örn: Asker ocağı, Yeniçeri ocağı.

You cannot copy content of this page