Taassup nedir, Taassup ne demek?

06.06.2018
Taassup nedir, Taassup ne demek?

Taassup nedir, Taassup ne demek? Taassup’un manası, Taassup’un anlamı
Mensup olunan din veya ırkın aşırı fanatikliğini yapma.
Sözcük milliyetçilik, kavmiyetçilik anlamındaki asabiye sözcüğüyle aynı kökten gelir. Arapça kökenlidir. Özgün hali taassub olup, sondaki b harfi Türkçe’de sertleşerek p’ye dönüşmüştür.

You cannot copy content of this page