Polis ek göstergede eşitlik istiyor

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, aynı zamanda ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Polis memurlarının ilk özlük problemi de ek göstergesinin, düşük olmasından kaynaklanıyor. Emniyet personeline 1995 yılında 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilk olarak 2200 ek gösterge verildi. Mahkeme ek göstergenin kanun hükmünde kararname ile verilemeyeceği gerekçesi ve iptal edilmesi istemiyle dava dosyasını Anayasa Mahkemesine gönderdi. Ancak bu davanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiği günlerde, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu Hükümeti’nce polislere 3000 ek gösterge rakamı, çıkarılan kanunla verildi. Fakat, kolluk kuvvetleri arasında yine de eşitsizlik göze çarptı. Askeri personelin, ek göstergesi 3600 iken, polislere verilen 3000 ek gösterge, emekli maaşından, tazminatlara kadar bir çok parasal problemin kaynağı oldu.

NEDEN EŞİTSİZLİK DİYORUZ ? 

İç güvenliğin sağlanmasından sorumlu Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatları personeli arasında görev ve hizmet yönünden esaslı bir fark bulunmuyor. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli general/amiral, subay ve astsubayların özlük hakları kendi özel kanunları olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda düzenlenirken; Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli polislerin özlük hakları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenleniyor. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre,  astsubayların  ek göstergesi 1.1.1995’den itibaren 3600. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre polislerin ek göstergesi ise 3000.
3000 İLE 3600’ÜN FARKI NE ? 

3600 ek gösterge rakamı ile 3000 ek gösterge rakamı arasındaki farkın brüt 53,29 TL gibi küçük sayılabilecek bir meblağa karşılık geldiği ileri sürülebilirse de asıl farklılık emeklilik maaşlarında ortaya çıkıyor. Askeri personelin, polislerin ve devlet memurlarının, maaşlarından mülga ek 70. Maddede belirttiği üzere kesinti yapılıyor. Buna kesinti dense de, aslında bu miktar emekli maaşına yansıyacak oran anlamına da geliyor. 5434 sayılı Kanunun uygulamasına devam edilen mülga ek 70. Maddesi nedenleriyle; ek göstergesi 1. derecede olan Jandarma veya Sahil Güvenlik astsubayın emekli keseneği ve kurum karşılığı, en yüksek devlet memuru brüt aylığı (9500 x 0,088817=) olan 843,76 TL)’nın %145’i olan 1.223,45 TL üzerinden kesilir ve bu tutarlar emekli, adi malullük, vazife malullüğü ve dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyesi hesaplamalarına dahil edilirken; ek göstergesi 1. derecede olan polisin emekli keseneği ve kurum karşılığı en yüksek devlet memuru brüt aylığı olan 843,76 TL’nin %85’i olan 717,19 TL üzerinden kesilip, bu tutar üzerinden emekli, adi malullük, vazife malullüğü ve dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyesi hesaplamalarına dahil ediliyor. Aradaki fark ise  506,26 TL.

 ANAYASA NE DİYOR ? 

Anayasa’nın 2. maddesinde hukuk devleti ilkesine yer verilmiş; 55. maddesinin ikinci fıkrasında ise Devlete, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü yüklenmiş. 1. dereceye gelmiş yüksek öğrenimli olmayan astsubaylara 3.600 ek gösterge ve buna ait maaş ve emeklilik hakları sağlanırken, 1. dereceye gelmiş yüksek öğrenimli polislere 3.000 ek gösterge ve buna ait maaş ve emeklilik haklarının sağlanması, adil olmayan ve hakkaniyetle bağdaşmayan sonuçlara yol açıyor.

Emniyet-Sen ek göstergenin takipçisi

Emniyet-Sen polis memurlarının sorunlarını, çözüme kavuşturmayı üzerine vazife edinmiş, 12.11.2012 tarihinde Ankara Valiliği’ne bildirimde bulunarak tüzel kişiliğini kazanmış olan bir sivil toplum kuruluşu. Emniyet-Sen polisin  ek gösterge sorununun çözümü için açtığı davaları aralıksız takip ediyor.  Emniyet-Sen yetkilileri, ek gösterme mücadelesini şu şekilde anlattı: “1995 yılında 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilmiş olan ek göstergemiz 2200’dür. Bu ek gösterge rakamının iptali için dava dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle davayı Manisa 1. İdare Mahkemesi’nde açtık. Mahkeme ek göstergenin kanun hükmünde kararname ile verilemeyeceği gerekçesi ve iptal edilmesi istemiyle dava dosyasını Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Ancak bu davamızın Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiği günlerde, Sayın Davutoğlu Hükümetince biz polislere 3000 ek gösterge rakamı, çıkarılan kanunla verildi. Bizde bu sefer asıl hedefimiz olan 3600 ek göstergeye kavuşmak için, 3000 ek göstergenin iptali yolunu aramaya başladık.”

SON KARAR SİZİ YANILTTMASIN

4 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, 657’ye ekli ek gösterge cetvelinde, yükseköğrenim gören 1. dereceli polis memurlarının 2200 olarak belirlenen ek göstergesi iptal edildi. Mahkeme kararında, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı öncesinde, TBMM, söz konusu hükmü değiştirmiş ve yükseköğrenim mezunu emniyet mensuplarının ek göstergelerini 3000’den başlamak üzere yeniden düzenlemişti. İptal kararının bir anlamı bulunmamaktadır.

Müdür ile memurun emekliliği aynı 

Emniyet Hizmetleri Sınıfında farklı unvanlardan emekli olan emniyet mensuplarının emeklilik hakları aynı olabiliyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil unvanlardan bazıları için 1. derece kadroda geçerli olan ek göstergenin aynı seviyede olması, farklı unvanlardan emekli olan emniyet mensuplarının aynı miktarda emekli maaşı ve ikramiye alması sonucunu doğuruyor.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın